Всякая всячина

Модератор: t800

Re: Всякая всячина

Сообщение t800 » 02 июл 2018, 09:20

Сұр бұлт түсі суық қаптайды аспан,
Күз болып, дымқыл тұман жерді басқан.
Білмеймін тойғаны ма, тоңғаны ма,
Жылқы ойнап, бие қашқан, тай жарысқан.

Жасыл шөп, бәйшешек жоқ бұрынғыдай,
Жастар күлмес, жүгірмес бала шулай.
Қайыршы шал-кемпірдей түсі кетіп,
Жапырағынан айрылған ағаш, қурай.

Біреу малма сапсиды, салып иін,
Салбыраңқы тартыпты жыртық киім.
Енесіне иіртіп шуда жібін,
Жас қатындар жыртылған жамайды үйін.

Қаз, тырна қатарланып қайтса бермен,
Астында ақ шомшы жүр, ол бір керуен.
Қай ауылды көрсең де, жабырқаңқы,
Күлкі-ойын көрінбейді, сейіл-серуен.

Кемпір-шал құржаң қағып, бала бүрсең,
Көңілсіз қара суық қырда жүрсең.
Кемік сүйек, сорпа-су тимеген соң,
Үйде ит жоқ, тышқан аулап, қайда көрсең.

Күзеу тозған, оты жоқ елдің маңы,
Тұман болар, жел соқса, шаң-тозаңы.
От жақпаған үйінің сұры қашып,
Ыстан қорыққан қазақтың құрысын заңы.
Справочник и Форум Green Dragon
T-800 MOD для Heroes of Might and Magic 2

Основатель клуба "Армагеддон"

Основатель клуба "Пещера Гремлинов"

ИзображениеИзображение
Аватара пользователя
t800
Experienced
Experienced
 
Сообщения: 832
Зарегистрирован: 19 окт 2015, 14:52
Откуда: Казахстан, Алматинская область
Благодарил (а): 172 раз.
Поблагодарили: 137 раз.

Re: Всякая всячина

Сообщение t800 » 23 июл 2018, 17:06

Генератор Sitemap.xml на Bash

Код: Выделить всё
#!/bin/bash
url="t800.kvkozyrev.org"
date=`date +%Y-%m-%d`
freq="weekly"
prio="0.5"
cd /root/scripts/
rm sitemap.xml
list=`wget -r --delete-after $url --reject=.rss,.gif,.png,.jpg,.css,.js,.txt,.ico, 2>&1 |grep "\-\-" |grep http | sed -e 's/&/&/g' |awk '{ print $3 }'`
array=($list)
echo ${#array[@]} "pages detected for $url"
echo "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?>
<urlset
      xmlns=\"http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9\"
      xmlns:xsi=\"http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance\"
      xsi:schemaLocation=\"http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9
            http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9/sitemap.xsd\">" > sitemap.xml;
for ((i=0;i<${#array[*]};i++)); do
echo "<url>
  <loc>${array[$i]:0}</loc>
  <priority>$prio</priority>
  <lastmod>$date</lastmod>
  <changefreq>$freq</changefreq>
  </url>" >> sitemap.xml;
done
echo "</urlset>" >> sitemap.xml;
#notify google
#wget -q --delete-after http://www.google.com/webmasters/tools/ping?sitemap=http://$url/sitemap.xml
cp sitemap.xml /var/www/t800/
rm -r ${url}
exit 0
Справочник и Форум Green Dragon
T-800 MOD для Heroes of Might and Magic 2

Основатель клуба "Армагеддон"

Основатель клуба "Пещера Гремлинов"

ИзображениеИзображение
Аватара пользователя
t800
Experienced
Experienced
 
Сообщения: 832
Зарегистрирован: 19 окт 2015, 14:52
Откуда: Казахстан, Алматинская область
Благодарил (а): 172 раз.
Поблагодарили: 137 раз.

Как дать права пользователю в MySQL

Сообщение t800 » 06 мар 2019, 12:53

Первая команда

mysql -u root -p

Вторая команда

GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, CREATE, DROP, INDEX, ALTER, CREATE TEMPORARY TABLES, LOCK TABLES ON имя_базы.* TO 'имя_пользователя'@'localhost' IDENTIFIED BY 'пароль';


Примечание имя базы без кавычек, имя пользователя и пароль в одинанрных кавычках


Как включить httpd.conf в Apache2 (это нужно для Создания Виртуальных Хостов)


Открываем в редакторе /etc/apache2/apache2.conf

И дописываем в самый низ строки

#
#
# enable httpd.conf
Include /etc/apache2/httpd.conf

Пример HTTPDcfg писал(а):ServerName server
#Timeout 100
#KeepAlive off
#MaxKeepAliveRequests 1
#KeepAliveTimeout 1
#MaxClients 5
#MaxRequestsPerChild 100


<VirtualHost 88.88.88.88:80>
ServerName serverdef
DocumentRoot /var/www/default
</VirtualHost>

<VirtualHost 88.88.88.88:80>
ServerName site.kz
DocumentRoot /var/www/site
</VirtualHost>

<VirtualHost 88.88.88.88:80>
ServerName http://www.site.kz
Redirect 301 / http://site.kz/
</VirtualHost>


sudo chown -R www-data\: /var/www/yousitefolder/

И что надо делать, если вдруг при открытии сайта пишет 404, но все файлы/настройки сервeра в порядке.

Открываем в nano конфиг /etc/apache2.conf и ищем такой фагмент:

Код: Выделить всё
<Directory /var/www/>
        Options Indexes FollowSymLinks
        AllowOverride None
        Require all granted
</Directory>


Меняем None на All - тогда apache не будет игнорировать сценария .htacсess сайта
Справочник и Форум Green Dragon
T-800 MOD для Heroes of Might and Magic 2

Основатель клуба "Армагеддон"

Основатель клуба "Пещера Гремлинов"

ИзображениеИзображение
Аватара пользователя
t800
Experienced
Experienced
 
Сообщения: 832
Зарегистрирован: 19 окт 2015, 14:52
Откуда: Казахстан, Алматинская область
Благодарил (а): 172 раз.
Поблагодарили: 137 раз.

Re: Всякая всячина

Сообщение t800 » 25 апр 2019, 13:28

Установка/Добавление https сертификатов Let's Encrypt на разные домены

Важно! Установка средствами certbot корретно только при установке один сертификат на один сервер и если по манулу попытаться добавить еще одним сертификат какой-нибудь новый домен, это приводит только к тому что ни один из сертификатов на сервере работать не будет.

Соотвественно добавлять новый сертификат на новый домен, необходимо следующим образом.

1) Делаем резервную копию конфигурационного файла /etc/apache2/httpd-le-ssl.conf

2) Добавляем новый серфификат для домена nash-novyi-domen.com командой

Код: Выделить всё
sudo certbot --apache -d nash-novyi-domen.com


Важно! При выполнении команды выбираем пунк 1. [от автоматической настройки сервера отказываемся]

3) Открываем измененный cerbot файл /etc/apache2/httpd-le-ssl.conf

Код: Выделить всё
nano /etc/apache2/httpd-le-ssl.conf


И редактируем то который он туда записал по образу

Код: Выделить всё
<IfModule mod_ssl.c>
<VirtualHost 192.109.220.127:443>
ServerName nash-old-domen.com
DocumentRoot /var/www/nash-old-domen.com
SSLCertificateFile /etc/letsencrypt/live/nash-old-domen.com/cert.pem
SSLCertificateKeyFile /etc/letsencrypt/live/nash-old-domen.com/privkey.pem
Include /etc/letsencrypt/options-ssl-apache.conf
SSLCertificateChainFile /etc/letsencrypt/live/nash-old-domen.com/chain.pem
</VirtualHost>
</IfModule>

<IfModule mod_ssl.c>
<VirtualHost 192.109.220.127:443>
ServerName nash-new-domen.com
SSLCertificateFile /etc/letsencrypt/live/nash-new-domen.com/cert.pem
SSLCertificateKeyFile /etc/letsencrypt/live/nash-new-domen.com/privkey.pem
Include /etc/letsencrypt/options-ssl-apache.conf
SSLCertificateChainFile /etc/letsencrypt/live/nash-new-domen.com/chain.pem
</VirtualHost>
</IfModule>


На основании ранее сделаной нами [в пункте 1.] резервной копии /etc/apache2/httpd-le-ssl.conf

4) Затем открываем файл /etc/apache2/httpd.conf

Код: Выделить всё
nano /etc/apache2/httpd.conf


И дописываем редирект на https для VirtualHost нового домена

Код: Выделить всё
<VirtualHost  192.109.220.127:80>
ServerName nash-new-domen.com
DocumentRoot /var/www/nash-new-domen.com
RewriteEngine on
RewriteCond %{SERVER_NAME} =nash-new-domen.com
RewriteRule ^ https://%{SERVER_NAME}%{REQUEST_URI} [END,NE,R=permanent]
</VirtualHost>


5) Обновляем серфификаты

Код: Выделить всё
sudo certbot renew --dry-runДополнение: Если вдруг что-то пошло не так.

1) Сертификаты удаляются командами:

Код: Выделить всё
certbot revoke --cert-path /etc/letsencrypt/live/nash-old-domen.com/cert.pem


Код: Выделить всё
certbot revoke --cert-path /etc/letsencrypt/live/nash-new-domen.com/cert.pem


2) Затем удаляем конфиг /etc/apache2/httpd-le-ssl.conf

3) А так же симлинк на него /etc/apache2/sites-enabled/httpd-le-ssl.conf

4) Удаяем редиректы на https для VirtualHost на старом и новом доменах в /etc/apache2/httpd.conf

5) После чего можно устанавливать серфтификат на СТАРЫЙ домен заново с ЧИСТОГО листа командой

Код: Выделить всё
sudo certbot --apache -d nash-old-domen.com


Причем на этот раз при выполнении команды можно выбирать пункт 2 [с автоматической настройкой сервера]
Справочник и Форум Green Dragon
T-800 MOD для Heroes of Might and Magic 2

Основатель клуба "Армагеддон"

Основатель клуба "Пещера Гремлинов"

ИзображениеИзображение
Аватара пользователя
t800
Experienced
Experienced
 
Сообщения: 832
Зарегистрирован: 19 окт 2015, 14:52
Откуда: Казахстан, Алматинская область
Благодарил (а): 172 раз.
Поблагодарили: 137 раз.

Re: Всякая всячина

Сообщение t800 » 27 июл 2019, 20:20

Как разлочить и рутировать "Российcий" телефон Fly FS459 из под Linux/Ubuntu

1) Скачиваем Android SDК в Домашную папку локального пользователя (к примеру danya)

2) Прописываем для root пользователя в .bashrc следующие строчки (это нам понадобится для работы с прошивальщиками чтобы не парится с правами)

Код: Выделить всё
export ANDROID_HOME=/home/danya/Android/Sdk
export PATH=$ANDROID_HOME/tools:$PATH
export PATH=$ANDROID_HOME/platform-tools:$PATH


3)Активируем меню разработчика на смартфоне ( Настройки -> "О телефоне" + 5 раз тап по Номеру Сборки)

4)В меню разработчиков включаем опцию "Заводская разблокировка" и "Отладка по USB")

5) Подсоеденям смартфон к компьютеру и пишем в консоле

Код: Выделить всё
sudo su


Затем уже как root пользователь даем команду

Код: Выделить всё
 adb devices


Если устройство есть в списке,то всё верно,если написано unatourizated то необходимо дать разрешение на смартфоне.

После этого повторяем команду adb devices (для проверки что устройство видится)

6) Далее даем команду

Код: Выделить всё
adb reboot bootloader


7) Затем

Код: Выделить всё
fastboot flashing unlock


- Этой командой мы разблокируем загрузчик

8) Далее fastboot flash recovery имя_рекавери.img (имя скачанного рекавери сохранённого на ПК ) -

9) Далее даем команду которая перезагружает телефон

Код: Выделить всё
fastboot reboot


10) Затем в процессе загрузки даем команду

Код: Выделить всё
adb reboot recovery


Важно! Команду приходится давать нескольку раз в процессе загрузки потому что USB интерфейс при загрузке подключается не сразу и поэтому не надо пугаться когда в ответ на команду adb будет отвечать

Код: Выделить всё
error: no devices/emulators found


Просто надо комаду повторить и все - раза с 5-7 вы попадете на момент когда USB интерфейс загрузится и команде будет выполнена в резултате чего телефон опять перезагрузится и загрущится с НАШИМ recovery который мы записали во flesh память

11) Загружаемся в наше TWRP и через него прошиваем архив SuperSU (в моем случае SuperSU-v2.82-PRO.zip у вас может быть будет более свежая версия)

12) Далее через TWRP монтируем раздел /system и удаляем файлы

Код: Выделить всё
/system/recovery-from-boot.bak
/system/etc/recovery-resourse.dat
/system/bin/install-recovery.sh


13) Перезагружаемся в систему. Далее выключаем смартфон и пробуем зайти в рекавери . Если загружается наше TWRP рекавери , то всё отлично!

Телефон Разлочен и Рутирован :friends:
Справочник и Форум Green Dragon
T-800 MOD для Heroes of Might and Magic 2

Основатель клуба "Армагеддон"

Основатель клуба "Пещера Гремлинов"

ИзображениеИзображение
Аватара пользователя
t800
Experienced
Experienced
 
Сообщения: 832
Зарегистрирован: 19 окт 2015, 14:52
Откуда: Казахстан, Алматинская область
Благодарил (а): 172 раз.
Поблагодарили: 137 раз.

Пред.След.

Вернуться в Технические вопросы

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1